رویه‌های ارسال سفارش

مدت زمان تحویل و نحوه ارسال کالا پس از ثبت سفارش : 
زمان تحویل کالا در شهر اهواز در روزهای کاری و ساعات کاری فروشگاه خواهد بود و معمولا ظرف مدت 1 الی 4 روز کاری از زمان ثبت سفارش ، کالا به مشتری تحویل داده خواهد شد. 
زمان تحویل کالا در سایر شهرهای استان خوزستان در روزهای کاری و ساعات کاری فروشگاه خواهد بود و معمولا ظرف مدت 3 الی 5 روز کاری از زمان تبت سفارش ، کالا به مشتری تحویل داده خواهد شد .