صفحه گاز و برق مارک بوش (Bosch)

نوع نمایش :
22 کالا
سرخ کن توکار بوش مدل PKA375V14E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

سرخ کن توکار بوش مدل PKA375V14E

30 سانتیمتری
صفحه شیشه ای متحرک
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCH615B90E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCH615B90E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
4شعله 60 سانتیمتری
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PIE611B18E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PIE611B18E

60 سانتیمتری
دارای قفل کودک
سنسور لمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
ساخت اسپانیا
ناموجود
گریل توکار بوش مدل PKU375V14E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گریل توکار بوش مدل PKU375V14E

30 سانتیمتری
صفحه شیشه ای متحرک
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PRS926B70E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PRS926B70E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
5 شعله / 90 سانتیمتری
صفحه شیشه ای با محافظ سرامیکی
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PRP626B70 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PRP626B70

صفحه گاز بوش (Bocsh)
4 شعله / 60 سانتیمتری
صفحه شیشه ای با محافظ سرامیکی
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCR915B91E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCR915B91E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
5 شعله / 90 سانتیمتری
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCR715F90E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCR715F90E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
5 شعله / 70 سانتیمتری
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCQ715M90E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCQ715M90E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
5 شعله 70 سانتیمتری
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PKV975N24D -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PKV975N24D

صفحه برق بوش (Bocsh)
5منطقه پخت
صفحه کنترل لمسی منحصر به فرد / صفحه کنترل نورانی
90 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PRY626B70Q -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PRY626B70Q

صفحه گاز بوش (Bocsh)
3شعله گاز/ 1 شعله برق
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PRB326B70E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PRB326B70E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
2 شعله / 30 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PRA326B70E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PRA326B70E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
1 شعله / 30 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCT915B91E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCT915B91E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
6 شعله 90 سانتیمتری
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCP615B90E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCP615B90E

صفحه گاز بوش (Bocsh)
4 شعله /
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PKN645D17 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PKN645D17

60 سانتیمتری
دارای قفل کودک / سنسور لمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PKF645B17E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PKF645B17E

60 سانتیمتری
دارای قفل کودک / دارای سیستم ایمنی برای هر منطقه پخت
4 شعله
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PKF375V14E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PKF375V14E

صفحه برق بوش (Bocsh)
2 منطقه پخت
ولوم دار / تایمر با انتخاب زمان دلخواه جهت خاموش شدن
صفحه 30 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PKF375N14E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PKF375N14E

صفحه برق بوش (Bocsh)
2 منطقه پخت صفحه کنترل لمسی منحصر به فرد / صفحه کنترل نورانی
30 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PIK975N24E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PIK975N24E

صفحه برق بوش (Bocsh)
4 منطقه پخت
صفحه کنترل لمسی منحصر به فرد / صفحه کنترل نورانی
60 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه برق بوش مدل PIE611B18E -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه برق بوش مدل PIE611B18E

صفحه برق بوش (Bocsh)
4 منطقه پخت صفحه کنترل لمسی منحصر به فرد / صفحه کنترل نورانی
60 سانتیمتری
ساخت اسپانیا
ناموجود
صفحه گاز بوش مدل PCS815C90D -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

صفحه گاز بوش مدل PCS815C90D

صفحه گاز بوش (Bocsh)
6شعله 75 سانتیمتری
صفحه استیل ضد لک
ساخت اسپانیا
ناموجود
loading

در حال بازیابی ...